Gennem de sidste to år har børnene i Wiemosen og børnene i de andre børnehuse i Område Vest jævnligt beskæftiget sig med musik, leg, bevægelse og kunst. De har nemlig haft besøg af Kulturskolens medarbejdere, som ind imellem har inviteret gæstekunstnere med f.eks. dansere fra Åben Dans.

Wiemosen Kulturbørnehus

På billedet ses Amira fra Wiemosen. Foto: Bettina Camilla Vestergaard.

Det 2-årige forsøgsprojekt afsluttes i dag i Wiemosen med en markering af, at Wiemosen og Kulturskolen indgår et permanent partnerskab, idet Wiemosen skifter profil til Kulturbørnehus. Arrangementet starter kl. 15.00, og det bliver markeret med taler af både Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget og Claus Larsen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Fra drøm til virkelighed
I Kulturskolen havde man længe næret ønske om at komme ud i børnehuse som mere faste samarbejdspartnere, og en dag i forbindelse med et lederkursus på Rådhuset, hvor der stod innovation og samskabelse på programmet, kom tidligere Områdeleder Birgit Schwartzbart og Kulturskoleleder Annette Salvad tilfældigvis i samme gruppe, og de to blev hurtigt enige om, at det med ”Kulturbørnehus og Kultur i Børnehuse” var et perfekt bud på både innovation og samskabelse.

Da Slots- og Kulturstyrelsen ikke så længe efter offentliggjorde  ”Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner”, så tog tingene for alvor fart. Ansøgningen blev udformet og sendt afsted, og Slots- og Kulturstyrelsen udvalgte 15 projekter fordelt over hele landet, så det var svært at få armene ned, da det viste sig, at ”Kulturbørnehus og Kultur i Børnehuse” var ét af dem.

Hvorfor Kulturbørnehus og Kultur i Børnehuse?
Når kunstnere bliver fast tilknyttet børnehuse, så møder alle børn allerede i en tidlig alder professionelle, udøvende kunstnere i deres hverdag i de vante og trygge rammer. Der arbejder de med kreative, skabende processer, hvor der er plads til fordybelse, og de bearbejder viden og oplevelser sammen gennem forskellige kunstneriske udtryksmuligheder. Huskunstnerne tilrettelægger også besøg på relevante lokale museer og kulturinstitutioner.

Hensigten er bl.a. at udvikle børnenes ordforråd og indlevelsesevne samt at stimulere og udvikle deres motorik, og gennem disse projekter indgår børnene i fællesskaber, hvor deres sociale kompetencer udvikles.

Videndeling
Hvorfor ikke dele viden, ved at prøve det på egen krop? – Herunder ses en situation fra et personalemøde, hvor pædagogerne i Wiemosen får besøg af kunstnerne, der informerer om deres metoder, og hvordan de arbejder ud fra en given kulturel pædagogisk tematik. – De viser, hvordan de tager afsæt i barnets indtryk og kulturelle oplevelse af det givne emne. Og med afsæt i en emne/narrativ rammesætning er barnet i gruppens fællesskab med til at konstruere og bearbejde viden om emnet, der siden hen udfoldes i musik, dans og billedkunst, således at barnet får mulighed for at danne egen medieret viden og erfaring om det givne/oplevede emne. – Og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig er sjovt….

Musikbystrategi og forankring
Siden forsøget belv søsat har Roskilde Byråd vedtaget Musikbustrategien, og her passer en profil som Kulturbørnehus som fod i hose, for alle børn møder musikken og laver musik sammen. Ikke nok med det, de møder også de andre kunstarter og oplever, hvordan de indbyrdes komplementerer hinanden.

Et af succeskriterierne med forsøget var også, at der gennem forsøgsperioden skulle fokuseres på at få etableret samarbejde mellem andre børnehuse og Kulturskolen, og det må siges at være lykkedes.
Fra at arbejde sammen med 5 børnehuse i Område Vest, er der nu også indgået samarbejdsaftaler med alle børnehuse i Område Nord og foreløbig 3 børnehuse i Område Nord Øst, så alt i alt har forsøget været en succes.

 

Wiemosen Kulturbørnehus

På billedet ses pædagoger fra Wiemosen Foto: Bettina Camilla Vestergaard

 

FAKTA
380 deltagende børn i alderen 0-5 år.

12 forløb af 3 ugers varighed med tilsammen 468 lektioner.
10 forløb i Børnehuset Wiemosen
2 forløb i Hyrdehøj, Kongehøjen, Skrænten og Troldhøj.

Kunstarter: Musik, dans, drama, billedkunst og lyrik
Anvendte Kulturaktører: Museet for Samtidskunst, Åben Dans og Roskilde Domkirke.

Budget: 292.300 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen: 175.380 kr.

Roskilde Kommune: 80.920 kr.

Børnehuse Område Vest: 26.000 kr.

Kulturskolen: 10.000 kr.

 

slots og kulturstyrelsen logo