Guitar, klaver, sang… eller trompet?

Hvis du er i tvivl om, hvilket instrument du kunne tænke dig at spille på, så har Kulturskolen en del instrumenter, som eleverne kan låne det første undervisningsår, derefter kan det lejes.
Eleverne vil få tilbudt at komme på et sammenspilshold, hvor de spiller på deres instrument. Kulturskolen opretter hold efter behov.

Strygere

Violin

(Fra 0. klasse) Violinen er sammen med bratsch og cello fundamentet i det klassiske symfoniorkester, men disse instrumenter anvendes også i mange andre sammenhæng. Bl.a. indenfor den rytmiske musik.

Violinen er den mindste i strygerfamilien, og som følge deraf har den en lys klang og spiller de højeste toner. Violiner findes i mange forskellige størrelser, så man kan starte i en ung alder.

Cello

(Fra 0. klasse) Celloen hører til de dybe strygere, og den er så stor, at den må stå på gulvet.

Celloen er sammen med violinen fundamentet i et symfoniorkester, men den indgår også i mange andre ensembler – også i rytmisk musik.

Den findes i forskellige størrelser, så man ikke behøver være så gammel, før man kan spille på den. Det er vigtigt, at man har tid og lyst til at øve sig hjemme.

Roskilde Kulturskole strygere

 

Bratsch

(Fra 0. klasse) Bratschen er lidt større og har en lidt dybere klang. Det er meget vigtigt, at man har tid og lyst til at øve hjemme, hvis man skal blive så dygtig, at man kan spille sammen med andre.

 

 

Blæseinstrumenter

 

Roskilde Kulturskole blæseinstrumenter

Tværfløjte

(Fra 2. klasse) Tværfløjten er et alsidigt instrument, der kan bruges indenfor alle genrer. Både i den klassiske og den rytmiske verden. Du lærer at beherske tværfløjten teknisk, klangligt og rytmisk, så du hurtigt kan spille sammen med andre.

For de yngste elever er der lavet et begyndermundstykke, der gør det muligt at starte i en tidlig alder.

Blokfløjte

(Fra 2. klasse) Blokfløjten findes i forskellige størrelser: Sopran-, alt-, tenor- og basfløjte. I musikskolen begynder vi med sopranblokfløjten, som er den blokfløjte, de fleste kender.

Blokfløjten er et vældig godt “begynderinstrument”, da den er enkel at spille på. Man lærer nemt at spille små melodier og at spille efter noder samt at improvisere. Undervisningen foregår enten som soloundervisning eller på små hold, som giver fine muligheder for flerstemmigt sammenspil. Vi henviser til Roskilde Musiske Skole www.roskildemusiskeskole.dk

Obo

(Fra 2. klasse) Oboen hører til træblæserfamilien. Oboen er oftest brugt i klassisk sammenhæng. Både i symfoniorkestre og i mindre ensembler. Som på alle andre blæseinstrumenter, er det vigtigt, at man arbejder med blæseteknik og mundstilling. Det er her klangen skabes.

Med oboen kan man “fortælle” historier “stemninger og følelser”. Den kan både lyde meget smukt og meget hæsligt. Der er ikke ret mange, der spiller obo, så der er god mulighed for at komme til at spille sammen med andre.

Klarinet

(Fra 3. klasse) Klarinetten hører til træblæserfamilien. Den kan bruges indenfor både rytmisk og klassisk musik. Lige fra kammermusik, symfonisk musik over folkemusik og jazz.

Det er vigtigt, at du fra start lærer at blæse rigtigt, og at du får en god mundstilling. Du er selv med til at bestemme, hvilke musikgenrer, du har lyst til at spille. Du kommer til at arbejde med nodelæsning og teknik, samt arbejde med improvisation efter cd’er.

Trompet

(Fra 3. klasse) Trompeten er et af de mindste instrumenter i messingblæser-familien, og er derfor et godt begynderinstrument.

Trompeten har en lys, fin klang, og er let at komme til at spille fine melodier på. I sammenspil med andre instrumenter, ligger trompeten typisk i toppen, og er tit melodiførende.

Euphonium

(Fra 3. klasse) Euphonium er et meget let instrument af få god lyd ud af. Euphonium svarer til trækbasunen, men er formet som en lille tuba og har ventiler i stedet for træk.

Det er derfor et godt instrument at starte på, hvis man gerne vil spille på trækbasun, men endnu ikke har lange arme nok til at håndtere trækket på basunen.

Baryton

(Fra 3. klasse) Barytonhorn er et let instrument at blæse på. Instrumentet har en fin klang, og er ikke så anderledes end trompeten at spille på. Men barytonhornet er lettere at bære, da man ikke som trompeten bærer instrumentet væk fra kroppen, men har det til at hvile tæt mod sig.

Saxofon

(Fra 4. klasse) Saxofonen er meget udbredt indenfor både pop, rock’n roll og jazz, og det er da også disse genrer, vi primært skal arbejde med. Alt efter alder, smag og niveau, kommer du til at spille en masse gode melodier, arbejde med improvisation til cd’er, gennemgå nodelæsning og øvelser, der giver god teknik.

Saxofonfamilien består af saxofoner i forskellige størrelser. Begyndere vælger oftest at starte på altsaxofonen, fordi den vejer mindst. Tenorsaxofonen, som er tungere, anbefaler vi først at spille på fra 6.-7. klasse. Saxofonen er et rigtig godt sammenspilsinstrument, og der vil løbende være mulighed for at være med på et af Kulturskolens orkestre.

Fagot

(Fra 4. klasse) Fagotten hører til træblæserfamilien, og den er den dybeste af træblæserfamilien. Den er mest brugt i klassisk musik, men kan også bruges indenfor andre genrer – i dag er det er kun fantasien, der sætter grænser!

Der er ikke ret mange, der spiler fagot. Det betyder, at du har rigtig god mulighed for at komme med i ensembler og orkestre. Du kommer til at arbejde med nodelæsning og blæseteknik.

Tuba

(Fra 4. klasse) Tubaen er den største og dybeste af alle messingblæserne. Tubaen har en vigtig rolle i orkestret. Den fungerer som et rytmeinstrument sammen med slagtøjsafdelingen på lige fod med en bas og trommesæt i et band.

Tubaen er meget anvendelig i mange forskellige sammenhæng. Tubaen er meget stor, og man kan med fordel starte på en mindre messingblæser.

Hvilket blæseinstrument vil du spille på.. er du i tvivl?
Start i Blæserværkstedet!

Find dit hold

Trombone

(Fra 5. klasse) Trombone, også kaldet basun, adskiller sig fra de andre messingblæser-instrumenter, da det ikke har ventiler men et træk. For at spille dette instrument kræves det at eleven har arme af passende længde for at kunne håndtere de yderste positioner.

Trækket gør, at mange synes det er et rigtigt sjovt og spændende instrument at spille på.

Waldhorn

(Fra 4. klasse) Waldhornet hører til i messingblæserfamilien. Waldhorn bruges i forskellige orkestre f.eks. i harmoniorkestre eller symfoniorkestre, hvor der spilles klassisk musik.

Waldhornet har en lidt mørkere klang end trompeten, men en meget særpræget klang, som klart adskiller sig fra andre instrumenter i orkestret.

 

Strengeinstrumenter

Guitar

Klassisk guitar: (akustisk guitar) (fra 4. klasse) På klassisk guitar læres både melodispil og akkordspil. Der lægges vægt på sammenspil tidligt i undervisningsforløbet, både med andre elever og din lærer. Vi fokuserer bl.a. på god kropsholdning, guitarteknik, klangdannelse, gehørspil, nodelæsning, teori og at ha’ det sjovt.

Der er venteliste på klassisk guitar

Rytmisk guitar: (akustisk guitar og elguitar) (fra 4. klasse) Den akustiske guitar kan være med næsten overalt. F.eks. kan man ved lejrbålet med få akkorder og lidt sang sprede hygge.
Både den akustiske og den elektriske guitar bruges indenfor mange forskellige slags musik, som f.eks. rock, heavy, blues, jazz, country, pop, latin m.m. Guitaren kan bruges til akkompagnement, som rytme eller som soloinstrument.

Vi arbejder med teknik, teori indenfor de forskellige genrer – gerne med udgangspunkt i dine ønsker.

Forældre / barn guitar: (Fra 3. klasse) Kursus på 12 undervisningsgange fra januar til medio april.
Her har du mulighed for at dyrke en fritidsinteresse sammen med dit barn. I kan vælge, om I vil spille klassisk eller rytmisk guitar.
Undervisningen tilrettelægges på hold med max. 6 familier på hver. Vi tager udgangspunkt i jeres niveau, og både begyndere og øvede kan tilmelde sig. Så prøver vi, om vi kan få puslespillet til at gå op.

Roskilde Kulturskole Strengeinstrumenter

Bas

El-bas: (Fra 3. klasse) I et band er bassens opgave både at spille toner til akkorderne, men også at styre tempoet sammen med trommerne. Disse to ting vil vi bruge meget tid på i bas undervisningen. Vi kommer til at spille en masse kendte basgange og der igennem lære tonerne på bassen, holde tempo, få det til at “swinge” og meget mere….

Kontrabas: (Fra 4. klasse) Kontrabas-undervisningen kommer hovedsageligt til at dreje sig om rytmisk kontrabas, såsom jazz, latin, folk mm. Fokus vil ligge på rytmik, intonation, teknik og opbygning af basgange, samt solospil. Vi vil også bruge tid på at lytte til indspilninger med inspirerende kontrabassister!

Klassisk kontrabas
Hvis du har lyst til at spille kontrabas i klassisk musik, spiller du med bue, ligesom man gør på violin, bratsch og cello.

 

Trommer og slagtøj

Klassisk Slagtøj

(fra 3. klasse) Slagtøj er alle de instrumenter man slår på: Trommer, bækkener, vibrafon, xylofon, pauker, congas, bongos, trommesæt ….listen kan gøres uendelig og kun fantasien sætter grænsen for, hvad der kan være et slagtøjsinstrument.

Der er brug for slagtøjsspillere indenfor næsten alle musikgenrer. Vi øver meget på sammenspil, rytmisk stabilitet og det at lave sine egne rytmer. Marimbaen, som er en storebror til xylofonen og har en dyb smuk klang, og på den kan man både kan spille melodier og akkorder ligesom på klaveret. Vi vil arbejde med nodelæsning, rytmetræning og teknik. Vi vil også arbejde med forskellige musikgenrer.

Vi arbejder med et til to instrumenter ad gangen og undervisningen kan i høj grad følge elevens særlige interesser. Vi øver grundlæggende teknik og kontrol over trommestikkerne på øveplader. I starten er det en god ide at have en øveplade derhjemme.

 

Roskilde Kulturskole trommer

 

Rytmisk Slagtøj

(fra 3. klasse) Rytmisk Slagtøj er et fag, som omfatter trommesæt, olietønder og diverse percussion. Eleven vælger selv, hvad han/hun vil arbejde med.

Trommesættet er et af de mest taknemmelige instrumenter at starte på. En stortromme i foden og en lilletromme ved hånden, et slag på hver, så har man det, der skal til for at spille en rytme.
Derefter udvides undervisningen hele tiden afhængig af elevens niveau og ønske.

Olietøndeundervisning kan forgå på enten bas-tønder, alt-tønder eller sopran-tønder. Det er kun på Jyllinge skole, vi underviser i olietønder.

Eleven lærer at læse trommenoder, spille til musik, improvisere og imitere. Undervisningen omfatter også andet slagtøj og persussion f.eks. timbales, congas, bongotrommer, tamborim, koklokke, ago-go og maraccas. Vi arbejder med god stik-teknik, og derfor foregår noget af undervisningen på øveplader.

Musikgenrene er f.eks. pop, rock, blues, jazz, latin m.m.

 

Få en god start i Slagtøjsværkstedet.

Find dit hold

 

 

Tangentinstrumenter

Klassisk og rytmisk klaver

(Fra 3. klasse) Som begynderklaverelev vil man arbejde indenfor 3 områder: Øve på et klaverstykke af enten rytmisk eller klassisk karakter, arbejde med noder og rytmisk notation og udvikle øret igennem hørelæreøvelser.

Der arbejdes sideløbende med de nævnte områder. Denne tre-delte plan vil hjælpe eleven til at blive mere selvstændig i sin øvning samt være med til at udvikle den enkeltes naturlige kreativitet og musikalitet.

Der er venteliste på både rytmisk og klassisk klaver.

 

Roskilde Kulturskole klaver

 

Sang

Rytmisk og klassisk sang

Sangstemmen er det eneste instrument, vi bærer med os hele livet, og vores stemme er vores kommunikation til omverdenen. Derfor er det så spændende at arbejde med sang.

Vi synger mange forskellige sange både på dansk og engelsk, og vi arbejder med at fortælle sangens historie ved at forme musikken, stemmens klang, og ved at arbejde med teksten.
I det indgår også arbejde med musikalske parametre som rytmik, tonalitet, frasering og dynamik.

Det er sjovt at synge, når det føles nemt! – Derfor arbejder vi med at bruge stemmen hensigtsmæssigt, så den ikke bliver træt og hæs, og så det føles frit og rart at synge.
Vi træner kropsholdning, vejrtrækning og alle de muskler, der er involveret i sundt stemmebrug.

 

Rytmisk sang fra 4. klasse.

Her synger du f.eks. sange indenfor pop-, rock-, soul-, gospel-, mucical eller Jazzgenren.

Klassisk sang fra 7. klasse
Her synger du musicalsange eller mere klassiske sange.

 

Roskilde Kulturskole sang

 

 

Bandværksted

 

Bandværksted

(Fra 4. klasse) Vi forsøger at sammensætte holdet, så det fungerer godt. Du behøver ikke at have spillet før.

Undervisningen vil oftest foregå som sammenspilssituationer, men ind imellem bliver eleverne undervist enkeltvis eller et par stykker sammen afhængig af, hvad der er nødvendigt for at få gruppen til at fungere.

Eleverne vælger et instrument, som de ønsker at lære nærmere at kende.
Holdstørrelse: 6 elever.