Et kursus med kunsthistoriske nedslag.

For voksne: Et kursus med kunsthistoriske nedslag som udgangspunkt for praktisk billedarbejde.

Med udgangspunkt i teoretiske oplæg om udvalgte kunsthistoriske perioder skal vi lave egne arbejder som er inspireret af disse.
Du får kendskab til udvalgte stilretninger og perioders egenart og karakteristika. Der vil igennem hele kurset foregå en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Kurset består af teoretiske oplæg, billedvisning med udvalgte eksempler via powerpointpræsentation, og praktiske opgaver som skal løses og diskuteres.

Vi vil løbende diskutere kunstens udvikling og drage paralleller til den tid og de samfundsforhold som kunsten er opstået i.
Der vil både indgå tegning, maleri, arbejde i rumlig form og mixed media.

Der vil i løbet af kurset blive arrangeret mindst et udstillingsbesøg.