musik 5

I uge 43 – 44 – 45 arbejder elever og lærere på tværs af fag og dag.

Alle elever har fået udleveret eller fået tilsendt en folder, hvor vi oplyser, hvad den enkelte elev skal arbejde med i projektugerne.

Mange elever får tilbud om flere workshops i løbet af ugerne.

Få hold gennemføres som normal undervisning f.eks. babyrytmik, Underholdningsorkester, billedkunsthold, dramahold og dansehold.

Til gengæld er det muligt at komme på besøg på både billedkunst, dans og drama.
Det fremgår af folderen hvor og hvornår.