Elevens fravær
Hvis en elev er forhindret i at møde op, skal der meldes afbud til læreren eller kontoret. Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Lærerens fravær
Har en lærer fravær, og det ikke har været muligt at skaffe vikar, kan tilbagebetaling finde sted efter endt skoleår, såfremt der har været mere end 3 aflysninger.

Ved evt. aflysninger får eleverne besked på mobiltelefonen, hvis de ved tilmelding har givet tilsagn om, at denne form for aflysning accepteres.