Naturtoner for alle i Roskilde

Lørdag formiddag gik det løs på Stændertorvet, hvor kunstværket ”Naturtoner” blev uropført af mange forskellige medvirkende, og helt efter planen var der også tilfældigt forbipasserende, der greb chancen for at være med.

Nina Ulf Jørgensen – generalsekretær for DAMUSA sagde; Roskilde er og har længe været musikkens by – det er tydeligt, også for os der kigger på Roskilde udefra. Understreget af en nylanceret Musikbystrategi og hele to fine titler i 2017, hvor Roskilde blev årets Spil Dansk kommune og Årets Musikskolekommune.

Den sidste titel tildelte vi fra Dansk Musikskolesammenslutnings side bl.a. pga. en udtalt ambition om, at langt flere børn i Roskilde skal opleve glæden ved at synge og spille et instrument.
Dette værk,  som vi alle står midt i og er en del af,  understreger hvordan musik kan skabes sammen og på den måde binde sammen på tværs af forskelligheder. DAMUSA vil, med prisen til Årets Musikskolekommune pege på Roskilde som en kommune, hvis prioriteringer bør være et forbillede for flere. Tillykke!

Hyldest til fællesskabet

Musikværket “Naturtoner” er komponeret af Niels Lyhne Løkkegaard, der har stor erfaring med at skabe værker, hvor både øvede og ikke øvede deltager, ligesom han også har erfaring med at skabe interaktive kompositioner, hvor tilfældigt forbipasserende bliver inddraget.

 

Jeg er interesseret i, hvorledes jeg kan genopfinde instrumenternes lyd, så vi lytter til dem på en ny måde, og derved møder virkeligheden på en ny måde.

Dette er også tilfældet i skabelsen af værket Naturtoner som blev opført på Stændertorvet. I dette værk spiller alle ensembler meget få toner, i deres eget tempo og uden nogen fælles melodi eller rytme. Umiddelbart lyder det kaotisk, men i det du begynder at lytte ind i musikken, opstår der en logik i musikken, som giver mening på en anden måde. 

Niels Lyhne Løkkegaard

Borgmester på blokfløjte

Borgmester Joy Mogensen takkede for prisen, og gav bl.a. udtryk for, hvor stor betydning, det at beskæftige sig med musik, har for børn og unge. Samt at når det lykkes for Roskilde Kommune at gøre sig fortjent til priser som Årets Musikskolekommune og Årets Spil Dansk Kommune, så skyldes det i høj grad det store engagement de mange forskellige musikaktører i kommunen lægger for dagen. – De mange musikaktiviteter danner rammen om og er vejen til fællesskaber.

Musik kan også være midlet til at prøve noget nyt – også når man er Borgmester – og selv om Joy Mogensen ikke tidligere har spillet på blokfløjte, så gik det helt fint med at få sat blokfløjtesatsen i gang sammen med Nina Ulf Jørgensen, og værkets komponist Niels Lyhne Løkkegaard.

Ved denne sats blev der delt blokfløjter ud til de tilskuere, der havde lyst til at blive en del af helheden.