Lysfest i Roskilde

Lysfest i Roskilde. Foto Kristian Brasen.

 

For første gang nogensinde arbejder BGK Roskilde og Kunstlaboratoriet for Unge fra Roskilde Kulturskole sammen om et fælles projekt til Lysfestens optog den 24. januar 2020.

BGK, der har deltaget i Lysfesten flere år, er nu sammen med kulturskolens billedkunsthold i fuld gang med forberedelserne til deres fælles bidrag til dette års lysfest-optog.

Lanterner i pilegrene

Med udgangspunkt i kroppen, som er dette års særlige tema for lysfest-optoget, bygger eleverne store lysende lanterner i pilegrene og papir. Lanternerne bliver udformet som kroppens forskellige organer, med hjertet som det centrale element. Inspirationen hentes fra festivaler andre steder i verden, hvor man har tradition for at bygge lanterner.

De organiske materialer passer rigtig godt til temaet om kroppen men har dog deres udfordringer, da pilegrenene konstant skal holdes fugtige og bøjelige. I det kreative rum, der opstår mellem koncept og materiale i processen, finder eleverne efterhånden ud af at ’gå’ med materialerne, mens ideer udvikles i fællesskab og tager form i et kollektivt værk.

Samskabelse

Kulturskolesamarbejdet danner på denne måde rammen for et fagligt fællesskab med kollektive arbejdsprocesser, samskabelse og fælles tilblivelse. Et samarbejde, hvor eleverne inspireres og provokeres, indgår kompromisser og skaber fremdrift på skift.

Eleverne lærer dermed at kunne sætte sig selv i større sammenhænge, hvor de hver især bidrager med deres særegne billedkunstneriske udtryk og ideer, og de lærer at realisere større projekter i praksis, fra idé til færdigt værk og event.

 

Fakta 

Lysfest i Roskilde 2020: Se programmet


BGK Roskilde
er et treårigt billedkunstnerisk grundkursus, hvor unge i alderen 15 – 25 år kan udvikle deres kunstneriske talent, mens de modtager undervisning på et fagligt højt niveau af professionelle kunstnere og således kvalificerer sig til at kunne søge ind på Kunstakademiet og andre videregående kunstneriske uddannelser.

Ansøgningsfrist for optagelse på BGK: 1. marts 2020.

Læs mere om BGK Roskilde

 

Kunstlaboratoriet for Unge er to billedkunsthold for unge i alderen 13 – 15 år, som kan lide at arbejde kreativt, og som ønsker at blive bedre til at arbejde med billeder og rum.

Du kan tilmelde dig Kunstlaboratoriet på Roskilde Kulturskole hele året.

Læs mere om Kunstlaboratoriet for unge